Voorwaarden

Privacyverklaring

Hier lees je wat er gebeurt met jouw (persoons)gegevens. Dat gaat om gegevens die je geeft bij het aanmaken van een account voor De Stopcoach en bij het gebruiken van de app. Je persoonsgegevens worden gezamenlijk verwerkt door:

-het Trimbos-Instituut, gevestigd aan de Da Costakade 45 (3521 VS) in Utrecht, telefoonnummer 030 297 1100, e-mail: info@trimbos.nl (hierna: “Trimbos”). Het e-mailadres van de Functionaris Gegevensbescherming is: FG@Trimbos.nl.

-het Leids Universitair Medisch Centrum, gevestigd aan de Albinusdreef 2, (2333 ZA) in Leiden, telefoonnummer 071 526 91 11. Het e-mailadres van de Functionaris Gegevensbescherming is: infoavg@lumc.nl.

-Pharos, gevestigd aan de Arthur van Schendelstraat 600 (3511 MJ) in Utrecht, telefoonnummer 030-2349800. Het e-mailadres van de Functionaris Gegevensbescherming is: R.Fortuin@pharos.nl.

Wij hebben afgesproken dat Trimbos het eerste aanspreekpunt is. Heb je dus de privacyverklaring gelezen en heb je vragen of wil je je rechten uitoefenen? Dan kun je contact opnemen via stopcoach@trimbos.nl

Wil je een klacht indienen over het gebruik van je persoonsgegevens? Dan kun je contact met ons opnemen via stopcoach@trimbos.nl. Ben je niet tevreden over hoe je klacht is behandeld? Dan kun je contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming van LUMC, Trimbos of Pharos. Hij of zij is te bereiken via bovenstaande gegevens. Eventueel kun je daarna je klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

In deze verklaring lees je antwoorden op deze vragen

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?
 2. Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld?
 3. Waarom en hoe worden je persoonsgegevens verwerkt?
 4. Verzamelen wij gegevens over mensen jonger dan 18?
 5. Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?
 6. Met wie delen wij je persoonsgegevens?
 7. Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens?
 8. Wat zijn je rechten?
 9. Wijzigingen

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Trimbos, LUMC en Pharos zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij doen dit zo zorgvuldig mogelijk. Wij leven de privacyregels na die uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere wet- en regelgeving.

2. Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld?

 • Contact en inloggegevens:

Je kunt De Stopcoach app alleen gebruiken als je een account hebt aangemaakt. Hiervoor hebben we je telefoonnummer nodig. Je hoeft ons niet je naam te geven. Doordat we wel je telefoonnummer hebben, kun je de app niet helemaal anoniem gebruiken.

 • Gebruiksgegevens:

We stellen je alleen vragen die nodig zijn om de app goed te laten werken. We stellen je bijvoorbeeld geen vragen over ziektes die je misschien hebt, want dit is niet nodig.

We stellen je vragen over de volgende dingen:

 • In welke plaats je woont
 • Of je wel eens bent gestopt met roken
 • Hoeveel sigaretten je rookt per dag
 • Waarom en wanneer je wilt stoppen met roken
 • Hoe het gaat met stoppen met roken en of je heb gerookt
 • Of je hulp krijgt van een (huis)arts, verloskundige of stoppen met roken coach

Verder verzamelen wij gegevens over hoe je de app gebruikt. Bijvoorbeeld:

 • Hoe vaak je de app gebruikt
 • Welke onderdelen van de app je gebruikt
 • Welke “virtuele coach” je kiest (de man of de vrouw)

Je kunt jouw prestaties uit de app gemakkelijk delen met anderen via social media, zoals Whatsapp. Dit gaat om hoeveel geld je al hebt bespaard door het stoppen met roken. Je kunt de privacyverklaring van de social media nalezen als je wilt weten wat hier verder mee gebeurt.

3. Waarom en hoe worden je persoonsgegevens verwerkt?

We gebruiken je telefoonnummer om je te laten inloggen op jouw account. Ook kunnen we jou een SMS-bericht sturen, op belangrijke momenten of wanneer je een tijdje niet actief bent geweest in de app. Dit doen we alleen als je toestemming hebt gegeven voor het sturen van SMS-berichten. Dit wordt aan jou gevraagd als je de app installeert. We sturen je geen andere informatie per SMS.

We slaan jouw aanmeldgegevens op (je telefoonnummer). Dit gebeurt apart van jouw gebruiksgegevens en jouw antwoorden op de vragen in de app. Alleen via een sleutelcode kunnen deze aan elkaar worden gekoppeld.

De app verzamelt gegevens (zie vraag 2), namelijk jouw woonplaats, antwoorden op de vragen over jouw rookgedrag en gebruiksdata. We gebruiken gegevens over jouw rookgedrag om de app goed te laten werken: bijvoorbeeld voor de verschillende stappen. We gebruiken dit ook om te onderzoeken of de app goed werkt. Zo kunnen we de app verbeteren. We gebruiken jouw woonplaats alleen als er minstens 10 mensen uit jouw woonplaats de app gebruiken. Zo ben je niet herleidbaar (niemand weet dat jij het bent).

Wij zien gegevens over jouw rookgedrag als gevoelige en bijzondere persoonsgegevens. Alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming kunnen we die gegevens verwerken. Je hebt hiervoor toestemming gegeven toen je ging meedoen aan de pilot. Wil je je toestemming intrekken? Dan kun je een mail sturen aan stopcoach@trimbos.nl. Het is belangrijk om hierin te zetten welk telefoonnummer je hebt gebruikt voor De Stopcoach. Wij verwijderen dan je telefoonnummer uit ons bestand. We bewaren alleen het bestand waar geen tot jou herleidbare gegevens meer in staan. Als je je toestemming intrekt kan je helaas geen gebruik meer maken van de app.

4. Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

De algemene bewaartermijn van jouw persoonsgegevens is 1 jaar. Het bestand zonder gegevens die tot jou herleidbaar zijn wordt 10 jaar bewaard.

Als je je account verwijdert, of je toestemming intrekt, worden je persoonsgegevens zo snel mogelijk verwijderd. Dit gebeurt uiterlijk binnen vier weken. Hierna bewaren we alleen nog het bestand waar geen tot jou herleidbare gegevens meer in staan.

5. Met wie delen wij je persoonsgegevens?

We slaan de gegevens die je achterlaat in de app op bij onze ICT-serviceprovider. We hebben hem opdracht gegeven om jouw persoonsgegevens te verwerken. Jouw gegevens staan op een server binnen de Europese Unie. We hebben afspraken gemaakt (een verwerkersovereenkomst) met deze partij. De veiligheid en vertrouwelijkheid van het bewaren van jouw gegevens is zoals in deze privacyverklaring staat beschreven.

De Stopcoach app is ontwikkeld door het LUMC, Trimbos en Pharos. Samen onderzoeken wij of de app goed werkt. Alleen de medewerkers die bij het project ‘De Stopcoach’ horen hebben toegang tot de persoonsgegevens.

We geven je gegevens niet aan andere derden. Dit gebeurt alleen wanneer een van ons dit van de wet moet doen, bijvoorbeeld als de politie het nodig heeft voor een opsporingsonderzoek.

6. Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens?

Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om jouw gegevens te beschermen. Dit zijn technische maatregelen binnen onze organisaties. Zo raken je gegevens niet kwijt, worden ze niet misbruikt en komen ze niet in handen van mensen die ze niet mogen hebben. We slaan jouw gegevens bijvoorbeeld op een beveiligde server op. Alleen de mensen die aan het project ‘De Stopcoach’ werken kunnen bij deze gegevens. Onze ICT-serviceprovider moet ook passende veiligheidsmaatregelen treffen.

7. Wat zijn je rechten?

Je mag op elk moment je toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens intrekken. Verder heb je:

a. Het recht om je persoonsgegevens in te zien en er een (gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare) kopie van te krijgen. Deze kopie mag je ook aan iemand anders geven.
b. Het recht om je persoonsgegevens aan te laten passen als ze niet kloppen, of als er iets mist.
c. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. In bepaalde gevallen heb je het recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens.
d. In bepaalde gevallen: het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen (‘recht op vergetelheid’), bijvoorbeeld als je je toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens intrekt.

Wil je meer weten? Dan kun je ook in de artikelen 15 tot en met 20 van de AVG kijken.

Je kan je rechten uitoefenen door per e-mail contact op te nemen met de hierboven genoemde contactpersoon.

Heb je je persoonsgegevens laten verwijderen? Of de verwerking van je persoonsgegevens laten beperken? Dan kan het zijn dat de app niet meer goed werkt.

Het kan zijn dat wij je telefoonnummer al hebben verwijderd. We kunnen dan niet meer voldoen aan jouw verzoek tot uitoefening van je rechten. We weten dan namelijk niet meer welke gegevens bij jou horen. Het gaat dan ook niet meer om persoonsgegevens zoals de AVG bepaalt.

8. Wijzigingen

Onze diensten zijn voortdurend in ontwikkeling. Wij behouden ons daarom het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen. Als we dat doen zetten we de nieuwe versie in de app. We zetten ook duidelijk in de app dat de verklaring is aangepast. Bovenaan de verklaring kun je zien wanneer deze de laatste keer is bijgewerkt. De nieuwe verklaring geldt nadat deze is geplaatst.

Gebruikersvoorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 De app ‘De Stopcoach’ (hierna: de App) wordt je aangeboden door Stichting Trimbos-Instituut, Netherlands Institute of Mental Health and Addiction, gevestigd aan de Da Costakade 45 (3521 VS) in Utrecht, e-mail: info@trimbos.nl, KvK-nummer: 41265454 (hierna: “Trimbos”).

1.2 Het Trimbos heeft de App samen met het Leids Universitair Medisch Centrum (hierna: “LUMC”) en Pharos ontwikkeld. Deze drie partijen bezitten de intellectuele eigendomsrechten op de nieuw ontwikkelde onderdelen van de App en de inhoud daarvan. Vanaf hier worden deze drie partijen aangeduid als ‘wij’.

1.3 De App is gebaseerd op de ‘StopAdvisor’ website voor stoppen met roken. StopAdvisor is ontwikkeld en onderzocht in Engeland. Een onderzoeksgroep onder leiding van University College London heeft dit gedaan.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Wanneer je de App downloadt of gebruikt, ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring.

Artikel 3. Gebruik

3.1 Je kunt gratis gebruikmaken van de App en er is geen abonnement aan gekoppeld. De kosten van de aanschaf en gebruik van het toestel waarop de App wordt gedownload en de verbindingen (mobiel en/of draadloos internet) die nodig zijn voor het gebruik van de App komen voor jouw eigen rekening.

3.2 De App is bedoeld om je te helpen bij het stoppen met roken. De App is uitsluitend bedoeld voor volwassenen, dat wil zeggen personen van 18 jaar en ouder.

3.3 Sommige mensen moeten opletten als ze stoppen met roken. Het is wel belangrijk om te stoppen met roken. Stoppen met roken is voor iedereen mogelijk. Als het volgende op jou van toepassing is, overleg dan met je (huis)arts voordat je stopt met roken en ga niet zelfstandig met de app aan de slag:

 1. Heb je een psychiatrische ziekte? Overleg dan samen met de huisarts of je behandelend arts hoe je het beste kan stoppen met roken.
 2. Ben je zwanger of wil je zwanger worden? Dan is het extra belangrijk dat je snel stopt. Je kan deze app gebruiken als je ook hulp krijgt van je huisarts, verloskundige of stoppen met roken coach.  
 3. Sommige medicijnen werken sterker als je stopt met roken. Misschien moet de dosering worden bijgesteld. Gebruik jij (één van) deze medicijnen? Ga dan naar de huisarts en vraag hulp bij stoppen met roken.
 • Antipsychotica (bij zeer ernstige psychische problemen)
 • Antidepressiva (als je vaak somber of angstig bent)
 • Insuline (bij suikerziekte)
 • Medicijnen voor epilepsie
 • Medicijnen bij astma

3.4 Wij geven je toestemming om voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden gebruik te maken van de App. Je mag de App of (delen van) de inhoud van de App niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor de App geschikt of bestemd is. Dat betekent bijvoorbeeld dat je de (inhoud van) de App niet mag kopiëren of mag aanpassen. Je mag alleen dingen uit de App met andere mensen delen als de App dit aanbiedt. Je mag de App dus niet zelf aanbieden aan anderen. Het betekent ook dat je de App niet commercieel mag gebruiken. Je mag bijvoorbeeld geen geld vragen aan iemand om de App te gebruiken.

3.5 Je mag zelf beslissen of je de App gebruikt. Je kunt op elk moment stoppen met de App. Je hoeft daar geen reden voor te geven.

3.6 Bij het gebruik van de App wordt geen technische ondersteuning aangeboden en wordt geen garantie afgegeven dat de App op het gebruikte toestel (foutloos) functioneert.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

4.1 De App is ontwikkeld door Trimbos, LUMC en Pharos. Het kan je helpen bij het stoppen met roken. Het is belangrijk om te weten dat de App niet in plaats komt van een afspraak met een arts, of een behandeling door een arts. Dat betekent ook dat de app geen diagnoses stelt, en niet als doel heeft om ziektes te voorkomen, in de gaten te houden, of te behandelen, of te zorgen dat je minder last hebt van de ziekte. Je bent er zelf voor verantwoordelijk of je de suggesties van de App opvolgt of niet. Trimbos, het LUMC en Pharos zijn hier niet voor aansprakelijk.

4.2 Wij kunnen de App op ieder moment aanpassen of verwijderen uit de app stores. Ook kunnen wij de toegang blokkeren bij misbruik of onbevoegd gebruik. Jij en/of andere mensen kunnen de App dan niet meer gebruiken, zonder dat wij daarvoor enige vergoeding zijn verschuldigd. Als er door het aanpassen, verwijderen of blokkeren van de App schade ontstaat zijn wij niet aansprakelijk.

4.3 Wij zijn ook niet aansprakelijk voor eventuele schade door het gebruik van de App, of door fouten in de App. Wij zijn wel aansprakelijk als de schade komt door opzet of grove schuld van Trimbos, LUMC of Pharos. In geen geval zal de vergoeding van de schade echter meer bedragen dan maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke verzekering van ons wordt uitbetaald.

4.4 Als je de App gebruikt beloof je dat je dat doet volgens deze voorwaarden. Als je dat toch niet doet, zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen.

Artikel 5. Privacy

5.1 Als je deze App gebruikt geef je persoonsgegevens aan Trimbos (bijvoorbeeld je telefoonnummer). Op de verwerking van deze gegevens is de Privacyverklaring die bij deze App hoort van toepassing en het cookiebeleid, die je https://destopcoach.nl/voorwaarden kan lezen.

Artikel 6. Veiligheidsmaatregelen

6.1 Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat de App virusvrij is, maar we kunnen dat niet garanderen.

Artikel 7. Wijzigingen

7.1 Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden aanpassen. De aangepaste gebruiksvoorwaarden worden dan op deze website gezet en zijn vanaf dat moment geldend. Er komt in de App ook een melding dat de voorwaarden zijn gewijzigd. Als je de app blijft gebruiken stem je in met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden.

Artikel 8. Toepasselijk recht/geschillen

8.1 Het Nederlands recht is van toepassing op deze gebruiksvoorwaarden. Het Nederlands recht is ook van toepassing als er geschillen (onenigheid) ontstaan door het gebruik van de app. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechtbank Midden-Nederland.